COVID-19

Hoe Covid-19 de geestelijke gezondheid van mensen beïnvloedt

Geestelijke gezondheid omvat een adequate perceptie van de werkelijkheid, het vermogen om anderen adequaat te behandelen, en een goed zelfbeeld en gevoel van eigenwaarde.

Geestelijke gezondheid kan door veel factoren worden beïnvloed, waaronder stressvolle situaties. Een voorbeeld hiervan is de situatie veroorzaakt door het coronavirus van 2019 (Covid-19), een infectieziekte die ernstig acuut respiratoir syndroom veroorzaakt (SARS-CoV-2) en waarvoor het vaccinatieproces al is begonnen.

Het leven op de planeet is veranderd om het uitbreken van de infectie te weerstaan, mensen hebben hun toevlucht genomen tot radicale strategieën om de verspreiding ervan te voorkomen.

Gevolgen van Covid-19

De pandemie trof alle aspecten van het menselijk leven. De belangrijkste gevolgen zijn:

– Gezondheidsproblemen.

– Quarantaine en verplichting om thuis te blijven.

– Sociale afstand, de verplichting om zich aan fysieke afstand te houden en beperkingen op sociale activiteit.

– Isolatie, verbod op sociale contacten.

– Destabilisatie van de economie.

– Veranderende arbeidsomstandigheden: van vermoeidheid naar werkloosheid.

– Overdracht van overtollige informatie, soms nep.

Effecten van Covid-19 op de geestelijke gezondheid:

– Verhoogde prevalentie van psychische stoornissen.

– Verhoogde ernst van psychische stoornissen. Bijvoorbeeld verhoogde niveaus van angst, symptomen van posttraumatische stressstoornis en toegenomen illusies en hallucinaties.

– Bezorgdheid en angst voor het welzijn van henzelf en hun dierbaren.

– Paniek.

– Angst en angst voor financiële verliezen.

– Stress en onzekerheid van het leven in een langdurige onzekere situatie.

– Frustratie en woede over onverantwoord gedrag van andere mensen.

– Gevoelens van eenzaamheid door sociale afstandelijkheid.

– Toegenomen consumptie van psychoactieve stoffen, vooral alcohol.

– Psychisch ongemak: hopeloosheid, woede, prikkelbaarheid, verwarring, verdriet, uitputting, verveling, verhoogde alertheid, vermoeidheid.

– Slaapproblemen.

– Veranderingen in eetlust.

– Emotionele overmatige opwinding.

– Verhoogd risico op zelfmoord, omdat zelfmoordgedachten en -gedrag in verband worden gebracht met hopeloosheid en eenzaamheid.

– Schuldgevoel als je iemand besmet hebt.

De negatieve psychologische impact van Covid-19 is sterker in de meest kwetsbare segmenten van de bevolking, zowel door biologische als sociale omstandigheden. Dit zijn bijvoorbeeld mensen als daklozen zonder technologische middelen, mensen zonder sociale ondersteuning, mensen die zich in een gevaarlijke situatie bevinden. De gevolgen zijn ook afhankelijk van iemands mentale, sociale en fysieke middelen om crises te boven te komen.

Hoe zorg je voor mentale en emotionele gezondheid tijdens een Covid-19 pandemie?

Stress en angst zijn normale reacties op bedreigende situaties. Om deze wereldwijde pandemie te bestrijden, hebben verenigingen en instellingen voor geestelijke gezondheidszorg enkele aanbevelingen gedaan:

– Gezondheidswerkers moeten worden opgeleid om hun kennis op het gebied van geestelijke gezondheid bij te werken.

– Als u geen arts bent, leer dan uw emoties te beheersen.

– Als u tekenen van depressie opmerkt, raadpleeg dan uw arts en neem antidepressiva, zoals Apo-Clomipramine en Aropax.